แนะนำผู้บริหาร

วีดีโอ

Video from Youtube

Vision
  • มุ่งมั่นพัฒนาผลิตกำลังคนสายอาชีพที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ภายในปีพุทธศักราช 2565

    - วิสัยทัศน์ -

หลักสูตรที่เปิดสอน

Admissions Programsเปลี่ยนภาษา