เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยได้ความอนุเคราะห์ จาก” บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” และ “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14 ธันวาคม 2563 | 637 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


กิจกรรมวิทยาลัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา