นักเรียนชั้นปีที่ 1และ 3 เข้าศึกษาเรียนรู้จากสถานประกอบการ โรงแรมดีว่า ดิวารี ระยอง



14 ธันวาคม 2563 | 268 ครั้ง



รูปภาพประกอบเนื้อหา






กิจกรรมวิทยาลัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา