วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ นายวโรดม ลัดลอย สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สัมภาษณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง *หากนักเรียนที่ลงทะเบียนขอยื่นกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ไม่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ครูปัญญาพร (ฝ่ายแนะแนว) ห้อง 20822 มิถุนายน 2565 | 24 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมภาษาจีน

calendar_today 1 กรกฏาคม 2565 | 1

เปลี่ยนภาษา