วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี สาขาสิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ #เรียนที่อาชีตากสินระยองมองหาโอกาสทำงานที่โลตัส #Lotus25 กรกฏาคม 2565 | 18 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา