วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง โดย นางสาวนภาวรรณ รุ่งจำรัส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ผิวศิริ รองผู้อำนวยผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี20 มกราคม 2566 | 18 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา