23 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นภาวรรณ รุ่งจำรัส ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256623 มกราคม 2566 | 19 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา