วันอังคารที่24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง โดยครูกัญญลักษณ์ ขอบอรัญเลิศสิน หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดทำโครงการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยวชันโรงบ้านทับมา อ.เมือง จ.ระยอง24 มกราคม 2566 | 13 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา