วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน หรือด้อยโอกาส ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งเป็นกำลังหลักในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อ จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส ขึ้น ในการนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จำนวน 14 ทุน ประกอบไปด้วย 1.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 2.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท15 พฤษภาคม 2566 | 112 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

24 มกราคม 2567 มูลนิธิตากสินระยอง เข้าประชาสัมพันธ์ Summer Camp (ค่ายฤดูร้อน 4 สัปดาห์) ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง โดยมีมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์เสิ่นหยาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีอู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัด Summer Camp ในปีนี้ โดยรับสมัครนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ‼️ มีครูดูแลตลอดโครงการ ( 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2567 ) 1. เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง Shenyang Liaoning ราคา 52,000 บาท ???????? ราคานี้รวม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ‼️ไม่รวมค่ากิน‼️ 2. มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน Wuxi Jiangxu ราคา 44,000 บาท ???????? ราคานี้รวม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ครูหยก 082-9656053,083-8873254 Line ID : taksin6053

calendar_today 24 มกราคม 2567 | 1

เปลี่ยนภาษา