2 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นำโดยนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ในสาขาช่างกลโรงงาน และช่างไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อบริการประชาชนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า2 กันยายน 2566 | 167 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา