วันที่​ 2 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นำโดย​ ดร.ธวัชชัย​ อุ่ยพานิช​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ​และบุคลิกภาพ​ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1-2 ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว​ โดยมี 1. คุณชนานันท์ กลุ่มกลาง 2. คุณวชิร พุกเพ็ชร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำการบรรยายและนำทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ​ ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น​ 4​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​และ​อาชีวศึกษา​ตากสิน​ระยอง2 กันยายน 2566 | 25 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 22 กันยายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ได้รับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยขอเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ในปีการศึกษา 2567 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) และ สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ผ่านการประเมิน การขอเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้ง 3 สาขา

calendar_today 22 กันยายน 2566 | 1

เปลี่ยนภาษา