ประกาศค่าเป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 256721 พฤษภาคม 2567 | 73 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนชั้น 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

calendar_today 27 พฤษภาคม 2567 | 1

เปลี่ยนภาษา