นักเรียนสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปวช.3 เรียนการทำอาหาร ในรายวิชาการประกอบอาหารโรงแรม #TRCT #อาชีวตากสิน13 มิถุนายน 2567 | 27 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา